Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139
Perusvalvonta ja perintä – Vero – Harmaa talous

 

Perusvalvonta ja perintä

Verohallinnon valvonnan vaikuttavuutta kuvaavat tuloverotukseen tehtävät muutokset ja perinnän toimenpiteet. Näiden lisäksi valvonnan vaikuttavuutta lisäävät verotarkastukset ja Verohallinnon rikosasioiden käsittely oikeusistuimissa.

Perusvalvonta

Niin sanotussa perusvalvonnassa eli verovelvollisten säännönmukaisessa tuloverotuksessa verotettaviin tuloihin tehtiin lisäyksiä vuonna 2016 yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa ja vähennyksiä hieman yli 210 miljoonaa euroa. Lisäyksiä tuloihin tehtiin yhteensä yli 100 000 kappaletta ja vähennyksiä yhteensä noin 10 500 kappaletta. Lisäykset tarkoittavat veroiksi laskettuna noin 360 miljoonaa euroa.

Verotilin huomautukset ja perinnän kertymät

Vuonna 2016 verotiliin liittyvien maksuhuomautusten avulla kertyi yhteensä 1,747 miljardia euroa (+392 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen nähden) ja perinnän toimenpiteillä 1,611 miljardia euroa (-41 miljoonaa euroa). Näin laskettu kertymä oli yhteensä 3,358 miljardia euroa. Maksumuistutusten kertymä oli yhteensä 338 miljoonaa euroa (+3 milj. euroa).

Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymät

Asiakaskohtaisilla perintätoimenpiteillä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka eivät ole syntyneet automaatioprosessissa, vaan ovat virkailijan tekemiä toimenpiteitä. Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymä oli 406 miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12 miljoonaa euroa. Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymäprosentti oli 68,2 prosenttia, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 14,6 prosenttia. Kasvua selittää tietojärjestelmän muutoksista johtuva perinnän tuotantokatko loppuvuodesta 2016, mistä syystä tehtyjen perintätoimenpiteiden määrä jäi edellisvuotta pienemmäksi.

Verojen ulosottoperintä

Jos asiakas ei maksa veroa maksumuistutuksenkaan jälkeen, Verohallinto yleensä lähettää veron ulosottoon perittäväksi. Ulosottolaitoksen kautta veroja kertyi 336 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 11 miljoonaa euroa. Verohallinto tekee Valtakunnanvoudinviraston kanssa säännöllistä yhteistyötä, jolla varmistetaan Verohallinnon ja ulosottolaitoksen toimintojen yhteen sopiminen.

Verovelat perintälajeittain

Verohallinnolla oli verojäämiä vuoden 2016 lopulla yhteensä noin 4,3 miljardia euroa. Verojäämistä 1,1 miljardia euroa (27 %) kuului henkilöasiakkaille ja 2,7 miljardia euroa (69 %) yritys- ja yhteisöasiakkaille. Verojäämistä aktiivisessa perinnässä oli yhteensä noin 1 188 miljoonaa euroa. Passiiviperinnässä (mm. konkurssit, ulosoton varattomana palautuneet) verojäämiä oli noin 2 346 miljoonaa euroa. Verojäämistä noin 766 miljoonaan euroon kohdistui täytäntöönpanon kielto tai keskeytys veroista vireillä olevan muutoksenhaun johdosta.