Verohallinnon tilastoja

Harmaan talouden selvitysyksikkö

Selvitysyksikkö on toteuttanut lakisääteistä tehtäväänsä vuonna 2016 tuottamalla ja jakamalla aktiivisesti uutta tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Vuoden aikana valmistui selvityksiä, lausuntoja ja asiakasluokitteluja, yhteensä 84 tiedontuottamiseen liittyvää tehtävää. Vuoden 2016 syksyllä tarjottiin viranomaisasiakkaille uusi nopea asiakasluokittelupalvelu, joka mahdollistaa yritysjoukon toiminnan, talouden ja velvoitteidenhoidon tilastollisen luokittelun. Vuoden loppuun mennessä asiakasluokitteluja oli tehty eri viranomaisille jo yhteensä 37. Lisäksi vuoden 2016 aikana on julkaistu harmaan talouden ja sen torjunnan eri osa-alueilta selvityksiä, jotka koskevat muun muassa työeläkevakuutusmaksuvelkaa, kulutusluotonantajia ja perintätoimistoja, kiinteistönvälitystä, valmismatkaliiketoimintaa, tupakkaveroa ja pienpanimoiden velvoitteidenhoitoa.

Selvitysyksikkö julkaisi vuonna 2016 Harmaa talous ja Harmaan talouden valvontatilastoja -vuosijulkaisut. Lisäksi Verohallinnon verkkosivuilla julkaistiin kuusi asiantuntijakirjoitusta, jotka kertovat suurelle yleisölle tiivistetysti keskeisimmät tulokset yksikössä valmistuneista laajoista harmaan talouden ilmiöitä tutkivista selvityksistä.

Lakisääteisen velvoitteidenhoitoselvityspalvelun kautta yksikkö tarjosi viranomaisille keskitetysti ja tehokkaasti tietoa organisaatioiden ja niihin kytkeytyvien henkilöiden toiminnasta samoin kuin organisaatioiden veroihin ja muihin julkisoikeudellisiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamisesta, taloudesta ja kytkennöistä toimenpiteiden suuntaamiseksi ja niiden toteuttamisen tueksi.

Selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tuo julkishallinnon yritystietovarannot joustavasti velvoitteidenhoitoselvitykseen oikeutettujen viranomaisten käyttöön. Palvelun käyttö on ollut aktiivista ja pyyntöjen määrä ylitti vuonna 2016 odotukset. Harmaan talouden selvitysyksikkö on vuonna 2016 vastannut yhteensä 192 613 velvoitteidenhoitoselvityspyyntöön.

Velvoitteidenhoitoselvityspalvelun piiriin liittyi uutena viranomaisena Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonta. Lainsäädäntömuutosten kautta velvoitteidenhoitoselvityksen käyttöalaa laajennettiin vuoden aikana neljä kertaa. Käyttötarkoituksen laajennukset liittyivät kulutusluottojen, luotonantajien sekä luotonvälittäjien valvontaan, työsuojeluhallinnon tehtäviin, julkisiin hankintoihin sekä palkkaturvaan. Lisäksi yksittäisiä lainsäädäntöhankkeita oli vireillä viranomaisten tietojenvaihtosäännösten kehittämiseksi, tarkoituksena avata mahdollisuus velvoitteidenhoitoselvityksen hyödyntämiseen valvontatehtävän tukena.

Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä »