Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4138
Työttömyysvakuutusrahasto – Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta – Vero – Harmaa talous

 

Työttömyysvakuutusrahasto – Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta

Matti Romakkaniemi, Työttömyysvakuutusrahasto

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävänä on valvoa, että työnantajat täyttävät työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvät velvollisuutensa. Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta kohdistuu kaikkiin työnantajiin ja se perustuu pääosin työnantajan ilmoittamien työttömyysvakuutustietojen ja Verohallinnolta saatujen palkkatietojen vertailuun. Lisäksi työnantajia otetaan valvontaan viranomaisyhteistyön kautta saatujen palkkatietojen perusteella.

Työttömyysvakuutusrahasto on valvonut vuodesta 2009 alkaen työttömyysvakuutusmaksuja yhdessä tapaturmavakuutuslaitosten kanssa. Maksujen määrääminen, perintä ja valvonta siirtyivät työttömyysvakuutusrahastolle 1.1.2013 alkaen ja marraskuusta 2015 alkaen työttömyysvakuutusrahasto on aloittanut oman valvontatoiminnan.

Työnantajan työttömyysvakuutusrahastolle ilmoittamia tietoja sekä Verohallinnolta saatuja palkkatietoja vertaillaan ensin koneellisesti ja tämän jälkeen tietyin rajoituksin työantajat otetaan varsinaiseen manuaaliseen valvontamenettelyyn. Suurin osa valvonnassa todetuista maksuvelvollisuuden puutteista johtuu työnantajan inhimillisestä virheestä. Yksi yleinen virhe on se, että yrittäjä on ilmoittanut oman palkkansa Verohallinnolle virheellisesti työntekijän palkkana tai yrittäjän palkka on ilmoitettu osaomistajan palkkana.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ VALVONNASSA

Työttömyysvakuutusrahaston valvontayksikkö tekee yhteistyötä valvontaan liittyen muun muassa Eläketurvakeskuksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen kanssa. Työttömyysvakuutusrahasto on syksyllä 2015 liittynyt Harmaan talouden selvitysyksikön VTPR-rajapinta yhteistyöhön, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman ja yksilöidymmän tiedonsaannin valvontaan otetutuista tapauksista. Viranomaisyhteistyötä kehitetään myös jatkossa ja työttömyysvakuutusrahasto toimii aktiivisesti yhdessä muiden viranomaisten kanssa Harmaan talouden torjunnassa.

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSVALVONTA VUONNA 2016

Vuonna 2016 on valvottu edelleen vuoden 2013 ja 2014 vakuutustietoja ja syksyllä 2016 on siirrytty valvomaan vakuutusvuoden 2015 tietoja. Valvontaan valikoitui 2 484 työnantajaa, joista varsinainen valvonta on tehty 912 tapauksessa. Valvontaan otetuista tapauksista on saatu päätökseen 897 työnantajaa ja kesken on vielä 15 kappaletta. Taloudellisia seuraamuksia määrättiin 463 tapauksessa. Puuttuvaa työttömyysvakuutusmaksua on käsittelyvuoden 2016 aikana määrätty yhteensä 1 847 900 euroa ja palautettavaa maksua 227 800 euroa.

 20122013201420152016yhteensä
Valvotut työnantajat. lkm6324813831969122 604
Taloudellinen seuraus, varmistettu400322266944631 545
Valvonta kesken056321558
Määrätyt lisämaksut, €1 836 3273 199 7503 196 158642 0001 847 90010 722 135
Määrätyt palautukset, €-364 270-246 076-901 971-31 000-227 800-1 771 117
Valvonnan nettovaikutus €1 472 0572 953 6742 294 187611 0001 620 1008 951 018