Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139
Eläketurvakeskus – Eläkevakuuttamisen valvonta – Vero – Harmaa talous

 

Eläketurvakeskus – Eläkevakuuttamisen valvonta

Anu Jarva, Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskuksen yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on valvoa työnantajien ja yrittäjien työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Valvonnan tavoitteena on turvata työntekijöille ja yrittäjille kuuluva eläketurva sekä edesauttaa sitä, että eläkevakuutusyhtiöt voivat periä eläkevakuutusmaksut oikean suuruisina.

Valvonnan tuloksia

Vuosittain Eläketurvakeskus saa käyttöönsä Verohallinnolta noin 150 000 työnantajan tiedot. Näitä työnantajatietoja verrataan eläkevakuutustietoihin. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyy myös puutteita. Eläketurvakeskuksen työnantajien valvonnassa tuli ilmi vuonna 2016 yhteensä 116 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja. Vuoden 2016 tulos nousi hieman verrattuna edelliseen vuoteen, mutta vuosittainen vaihtelu on ollut vähäistä.

Vakuutuksista puuttuneet palkat, milj. €

Vuonna 2016 valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä noin 10 000 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat noin 2 290 työnantajaan ja koskivat noin 16 000 työntekijän eläketurvaa. Eläketurvakeskuksen kehotuksesta tai pakkovakuutuksella järjestettiin työeläkevakuutus 309 työnantajan työntekijöille. Muiden työnantajien osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

Selvitetyt työnantajat ja puutteellisesti vakuutetut työntekijät

Valvonnan menetelmät purevat. Yhä useammin puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot tulevat esiin valvonnassa ja saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan lakisääteisen eläketurvan ja valvonta edesauttaa eläkelaitoksia perimään työnantajalta eläkevakuutusmaksut oikean suuruisena.