Rikostorjuntaviranomaisten tilastoja

Poliisi

Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä

YLEISTÄ

Vuonna 2016 poliisi kirjasi talousrikoksista 2 087 uutta ilmoitusta. Uusien talousrikosasioiden määrä on talousrikosten tilastoinnin historiassa jälleen ennätyksellinen. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 13 prosenttia.

Poliisin tutkimat talousrikosasiat

Kuvaajassa on vuosittain kirjatut uudet asiat, päätökseen saadut asiat ja vuoden lopussa avoimena olevat rikosasiat. Poliisin tutkintayksiköissä päätettiin vuonna 2016 yhteensä 1 915 talousrikosasiaa, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2015. Avoimia talousrikosasioita oli vuoden 2016 lopussa noin kolmesataa enemmän kuin edeltävän vuoden lopussa.

Poliisin kirjaamiin uusiin talousrikosasioihin liittyi vuonna 2016 yhteensä 4 442 rikosnimikettä. Poliisin tietoon tuli edellisvuotta enemmän muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä rahanpesurikoksia, rekisterimerkintärikoksia ja kiskonnantapaisia työsyrjintärikoksia.

Viime vuonna poliisin tietoon tuli edellisvuotta vähemmän velallisen rikoksia. Törkeiden kirjanpitorikosten määrä pysyi vuoden 2015 tasolla, mutta perusmuotoisten kirjanpitorikosten määrä laski. Suuri osa poliisin tietoon tulleista talousrikoksista on muiden talousrikostorjuntaviranomaisen ilmoittamia. Verohallinnon kohdevalintamenettelyn uudistaminen ja uusi rikosilmoitusohje ovat osaltaan vaikuttaneet poliisin tietoon tulleiden verorikosten määrän kasvuun. Myös suuret tutkintakokonaisuudet vaikuttavat rikosten ilmituloon. Viime vuonna poliisin tutki useita kymmeniä arvolisäverotukseen liittyviä petoksia tai petoksen yrityksiä.

Veropetos ja törkeä veropetos

Kirjanpitorikos ja törkeä kirjanpitorikos

Velallisen epärehellisyys ja törkeä velallisen epärehellisyys

LIIKETOIMINTAKIELTO

Liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden lukumäärä kasvoi tasaisesti 2000-luvun alusta aina vuoteen 2011 asti. Vuosina 2012 ja 2013 liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden määrä laski, mutta kääntyi vuonna 2014 jälleen kasvuun. Kasvu näyttää edelleen olevan tasaista. Esitettyjen lainsäädännöllisten muutosten johdosta liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden määrän odotetaan kasvavan jonkin verran myös tulevaisuudessa. Kaikki liiketoimintakiellot ovat ns. rikosperusteisia liiketoimintakieltoja, joissa liiketoimintakiellon määräämisen perusteena on liiketoiminnan yhteydessä tehty rikos.

Liiketoimintakieltoon määrätyt henkilöt