Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139
Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja – Vero – Harmaa talous
 

Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja

Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja

Julkaisuja voi tilata osoitteesta htsy@vero.fi

2017

Anniskeluluvanhaltijat 2016
Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista – lainsäädännön vaikuttavuus

2016

Harmaa talous 2016 – vuosijulkaisu
Harmaa talous – valvontatilastoja 2015
Harmaa talous verkkomediassa 1.7.2015–31.12.2015, 1.1.2016–30.6.2016
Kiinteistönvälitys
Kuluttajaluotonantajat, perintätoimistot,
Panttilainauslaitokset ja Löytötavaratoimistot
Palautekysely 2015
Pienpanimoiden velvoitteidenhoito
Tupakkaverotoimijat ja harmaa talous
Työeläkevakuutusmaksuvelat
Valmismatkaliiketoiminta

2015

Avoin omistajuus; ehdotus Norjan uudeksi yritysten tosiasiallisten omistajien rekisteriksi
Elinkeinotoiminnan verovelat – osaraportti 2
Europol – huomisen järjestäytynyt rikollisuus, tiivistelmä
Grey Economy Threat Assessment 2014
Harmaa talous 2015 – vuosijulkaisu
Harmaa talous – valvontatilastoja 2014
Harmaa talous verkkomediassa 1.1.2014–30.6.2014, 1.7.2014–31.12.2014 ja 1.1.2015–30.6.2015
Harmaan talouden uhka-arvio 2014
Helsingin kaupungin hankinnat
Palautekysely 2014
Ison-Britannian verovaje 2014 (käännös)
Kiinteistönhoidon ja maisemanhoitopalvelualojen toimialaselvitys
OECD:n raportti: yhteistyön kehittäminen veroviranomaisten ja rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten välillä
Raportti yhteisistä viranomaistoimista ruotsin vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa – vuosi 2013
Ruotsi – hallinnolliset toimenpiteet talousrikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa
Ruotsin strategia ja toimintasuunnitelma rikoshyödyn takaisinsaannin tehostamiseksi
Ruotsin talousrikostorjuntaviranomaisen tilannekuva 2014
Ruotsin tilannekuva vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta 2014–2015
Tullin varastotoimijat
Valuutanvaihtotoiminta sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut
Verovalvonnan vaikeuttamisrikos Ruotsissa

2014

Hakemistopalveluyritykset poliisille tehdyissä tutkintapyynnöissä
Harmaa talous 2014 – vuosijulkaisu
Harmaa talous – valvontatilastoja 2013
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaohjelma.
Tilanneraportti huhtikuu 2014
Harmaan talouden tutkimusmenetelmistä ja tuloksista EU:n jäsenvaltioissa
Palautekysely 2013
OECD:n raportti tehokkaasta viranomaisyhteistyöstä verorikosten ja muiden taloudellisten rikosten torjunnassa;
Tiivistelmä
Oleskelulupien lainsäädäntömuutostarpeet
Poliisin lupa-asioiden lainsäädäntömuutostarpeet
Sairaankuljetusalan yritykset
Selvitys harmaan talouden torjunnan resursseista
Selvitys Ruotsin verovajeesta vuosina 2007–2012
Selvitys vientiyrityksistä
Seuraa rahaa – käsikirja varoihin kohdistuvasta rikostorjunnasta Ruotsissa
Suomalaisten yrityskytkennät Viroon
Talousrikollisuuden tilannekuva Ruotsissa 2013 EBM
Tekes – asiakaskartoitus
Työnantajat Verohallinnon rekisterissä ja sosiaalivakuuttamisessa
Ulosottomenettelyssä varattomaksi todetut yritykset
Verohallinnon vahingonkorvaussaatavat
Verovelat – tavaraverotus
Yksityisen terveydenhuollon yritykset
Yritystukilakien lainsäädäntömuutostarpeet