Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja

Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja

Julkaisuja voi tilata osoitteesta htsy@vero.fi

2017

Anniskeluluvanhaltijat 2016
Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista – lainsäädännön vaikuttavuus

2016

Harmaa talous 2016 – vuosijulkaisu
Harmaa talous – valvontatilastoja 2015
Harmaa talous verkkomediassa 1.7.2015–31.12.2015, 1.1.2016–30.6.2016
Kiinteistönvälitys
Kuluttajaluotonantajat, perintätoimistot,
Panttilainauslaitokset ja Löytötavaratoimistot
Palautekysely 2015
Pienpanimoiden velvoitteidenhoito
Tupakkaverotoimijat ja harmaa talous
Työeläkevakuutusmaksuvelat
Valmismatkaliiketoiminta

2015

Avoin omistajuus; ehdotus Norjan uudeksi yritysten tosiasiallisten omistajien rekisteriksi
Elinkeinotoiminnan verovelat – osaraportti 2
Europol – huomisen järjestäytynyt rikollisuus, tiivistelmä
Grey Economy Threat Assessment 2014
Harmaa talous 2015 – vuosijulkaisu
Harmaa talous – valvontatilastoja 2014
Harmaa talous verkkomediassa 1.1.2014–30.6.2014, 1.7.2014–31.12.2014 ja 1.1.2015–30.6.2015
Harmaan talouden uhka-arvio 2014
Helsingin kaupungin hankinnat
Palautekysely 2014
Ison-Britannian verovaje 2014 (käännös)
Kiinteistönhoidon ja maisemanhoitopalvelualojen toimialaselvitys
OECD:n raportti: yhteistyön kehittäminen veroviranomaisten ja rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten välillä
Raportti yhteisistä viranomaistoimista ruotsin vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa – vuosi 2013
Ruotsi – hallinnolliset toimenpiteet talousrikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa
Ruotsin strategia ja toimintasuunnitelma rikoshyödyn takaisinsaannin tehostamiseksi
Ruotsin talousrikostorjuntaviranomaisen tilannekuva 2014
Ruotsin tilannekuva vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta 2014–2015
Tullin varastotoimijat
Valuutanvaihtotoiminta sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut
Verovalvonnan vaikeuttamisrikos Ruotsissa

2014

Hakemistopalveluyritykset poliisille tehdyissä tutkintapyynnöissä
Harmaa talous 2014 – vuosijulkaisu
Harmaa talous – valvontatilastoja 2013
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaohjelma.
Tilanneraportti huhtikuu 2014
Harmaan talouden tutkimusmenetelmistä ja tuloksista EU:n jäsenvaltioissa
Palautekysely 2013
OECD:n raportti tehokkaasta viranomaisyhteistyöstä verorikosten ja muiden taloudellisten rikosten torjunnassa;
Tiivistelmä
Oleskelulupien lainsäädäntömuutostarpeet
Poliisin lupa-asioiden lainsäädäntömuutostarpeet
Sairaankuljetusalan yritykset
Selvitys harmaan talouden torjunnan resursseista
Selvitys Ruotsin verovajeesta vuosina 2007–2012
Selvitys vientiyrityksistä
Seuraa rahaa – käsikirja varoihin kohdistuvasta rikostorjunnasta Ruotsissa
Suomalaisten yrityskytkennät Viroon
Talousrikollisuuden tilannekuva Ruotsissa 2013 EBM
Tekes – asiakaskartoitus
Työnantajat Verohallinnon rekisterissä ja sosiaalivakuuttamisessa
Ulosottomenettelyssä varattomaksi todetut yritykset
Verohallinnon vahingonkorvaussaatavat
Verovelat – tavaraverotus
Yksityisen terveydenhuollon yritykset
Yritystukilakien lainsäädäntömuutostarpeet