Harmaa talous – valvontatilastoja 2016

Johdanto

Harmaan talouden valvontatilastojen julkaisumuoto on muuttunut verkkosivustoksi. Julkaisu kokoaa yhteen eri viranomaisten harmaan talouden valvontaa sivuavat tilastot. Tilastot muodostavat useamman vuoden aikasarjan, josta voi seurata valvontatoimenpiteiden lukumääriä ja vaikuttavuutta. Jokainen viranomainen on kerännyt sivustolle omaa toimintaansa kuvaavat tilastot ja kirjoittanut niihin liittyvän tulkinnan. Harmaan talouden selvitysyksikkö on vastannut julkaisun toimittamisesta.

Sivustolta löydät muun muassa tietoja, tuloksia tai tilastoja seuraavista aiheista:

  • Harmaan talouden selvitysyksikön toiminta
  • Verotarkastustoiminta
  • Perintä sekä verorikosasioiden määrät ja seuraamukset
  • Rikostorjuntaviranomaisten poliisin ja tullin toiminta
  • Työsuojeluhallinnon tilaajavastuulaki ja ulkomaalaisvalvonta
  • Työttömyysvakuutusrahaston ja Eläketurvakeskuksen sosiaalivakuuttamisen valvonta
  • Konkurssiasiamiehen toimisto
  • Alkoholivalvonta
  • Ulosoton toiminta harmaan talouden torjujana